Fra visjon til verdi – det handler om mennesker

I lys av de disruptive sosiale-, politiske- og økonomiske kreftene vi står ovenfor må organisasjoner sette menneskene i fokus! Den røde tråden i Cathrines innlegg er derfor en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon, ledelse og organisatorisk endring.

Med utgangspunkt i egne historier og erfaringer fra endringsarbeid i privat og offentlig sektor, gir hun en introduksjon til hvordan arbeidsstyrken er i endring og hvordan virksomheter kan tilpasse seg.