I et marked drevet av kontinuerlig digital innovasjon, er det å bygge et vinnende lederteam med god digital kompetanse avgjørende for bedriftens fremtid og suksess. Kurset gir deg som leder god veiledning og verktøy som hjelper deg og din bedrift å definere, identifisere, utvikle og få kunnskap om det digitale landskap som gjør at bedriften har en stø kurs inn i den digitale fremtid.

Det vil være en blanding av workshop og foredrag med fokus på kunnskap om digitale muligheter. Målet er at du som leder skal ha evnen til å reflektere over bedriftens digitale satsing, hvilke digitale muligheter som er i din organisasjon og hvordan bedriften kan bruke teknologien på både strategisk og operativt nivå.

Kursinnhold:
• Lederskap i det digitale samfunn
• Brukerreisen til dine kunder
• Hvordan lede digitale medarbeidere
• Definere mål og strategier
• Utvikling av innovasjonskultur
• The Business Model Canvas
• Kundeinnsikt og analyse
• Sosiale medier for ledere
• Teknologi fremover

Kursledere: Deloitte Digital ved André Nordal Sylte og Eirik Norman Hansen markedsdirektør i Creuna.

Digital kompetanse har blitt definert som kunnskap om hvordan digitale hjelpemidler kan brukes. Begrepet omfavner også bruk av mobile apper, sosiale medier og kunnskap om hvordan smarte algoritmer er med på å skape helt nye forretningsmodeller. Disse områder er nødvendig kunnskap for dagens ledere.

I dagens marked kreves det forståelse for hvilke muligheter ny teknologi kan gi, samt evne til å utnytte dem. Det kreves innsikt i hvilke utfordringer som kan oppstå på grunn av digitalisering i virksomheten. Noen arbeidsoppgaver endrer seg, nye oppgaver oppstår og gamle oppgaver forsvinner. Det kan bli behov for ny kompetanse, og eksisterende kompetanse kan bli unyttig. Disse konsekvensene må du håndtere.

Digitale ledere må lede endring og ha innsikt i nye digitale forretningsmodeller. Den viktigste egenskapen for å kunne utøve ledelse, det være seg digital eller i en annen form, er å kunne planlegge, strukturere, motivere og guide ansatte gjennom endringer slik at de blir gjennomført. Krav til digitale ledere er at vilje og evne til å lede endringer står høyt.