Trond Winther

Trond Winther

CEO, Proactima

Trond Winther er utdannet Sivilingeniør innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Han har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i store, internasjonale selskap som Shell, Deloitte og DNV GL, og han har tilbragt større deler av sin karriere i utlandet. I løpet av sin fartstid har Trond opparbeidet seg betydelig kompetanse og erfaring innen strategi og ledelse, og har han jobbet som rådgiver og konsulent for flere bedrifter. I juni 2018 tok han over roret som Daglig Leder i Proactima med et klart mandat om å styrke og videreutvikle selskapet og ta nye posisjoner i spennende marked. Dette får han til sammen med dyktige og motiverte ansatte.

 

Trond drives av å skape positive endringer, og han er veldig opptatt av – og nysgjerrig på – hvordan ny teknologi representerer muligheter og trusler for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner. En viktig komponent i hans lederskap og utvikling de senere årene har derfor handlet om endringsledelse og forretningsutvikling i kontekst av Industri 4.0. Trond beskriver seg selv som «ekstrem ekstrovert» og setter stor pris på felles diskusjon og refleksjon rundt spennende trender og tema.

Industri 4.0 – en verden av nye muligheter (og risiko)

Vi står nå midt i den 4. industrielle revolusjonen. Denne kjennetegnes av en nærmest ubegripelig høy endringstakt, og et, for mange, overveldende inntog av ny teknologi. Dette representerer en verden av nye muligheter for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner, men introduser også nye typer risiko og utfordringer. Hver og en av oss må lære et helt […]

READ MORE