Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

Fagdirektør, digital transformasjon, Difi

Ellen Strålberg er fagdirektør i Difi hvor hun jobber med digital transformasjon av offentlig forvaltning. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor i skjæringsfeltet politikk, strategi og digitalisering.

Ellen har utdanning som informatiker fra Universitetet i Oslo, og var noen år i konsulentbransjen før hun fortsatte sin karriere i Departementenes servicesenter, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og nå Difi.

Ellen har hatt en rekke ulike roller både som fagperson og leder. Hun har utarbeidet nasjonale strategier og deltatt i en rekke nasjonale prosjekter og programmer både innen eHelse spesielt og offentlig forvaltning generelt.

Nå deltar Ellen i sekretariatet til Digitaliseringsrådet – som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter, i StimuLab-teamet som skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, hun er medarrangør av Difis Digitaliseringskonferanse og juryleder for «Årets digitale suksesshistorie» i offentlig forvaltning. Ellen holder foredrag om digital transformasjon og modenhet i offentlig sektor