Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt

Utviklingsdirektør, enerWE

Chul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU.

Han var et år i SINTEF før han i 2001 begynte i Mintra. I 2006 gikk han inn i ledelsen i selskapet med ansvar for salg, markedsføring, strategi og forretningsutvikling. Han hadde en nøkkelrolle i forbindelse med internasjonaliseringen av selskapet, og han deltok i prosessen med å klargjøre selskapet for salg.

Mintra har digitalisert store deler av prosessene for kurs- og kompetansestyring på norsk sokkel. I 2014 ble Mintra kjøpt for nesten en halv milliard kroner.

I 2014 startet han selskapet enerWE – Energibransjens digitale kanal. Her jobber han som Utviklingsdirektør. I enerWE er det nå fire ansatte og fire roboter.

Gjennom investeringsselskapet Screensailor har Aamodt investeringer i flere ulike startups i mediebransjen.

Aamodt sitter også i styret i ScreensailorenerWEMedier24MK Båt AS og Onix AS.