Cathrine Børsand

Cathrine Børsand

Strategi- og forretningsutvikling, Deloitte Consulting

Cathrine Børsand er utdannet organisasjonspsykolog og brenner for å skape positiv endring i samfunnet gjennom utvikling av mennesker og organisasjoner. Cathrine startet sin karriere i et nytenkende strategi- og rådgivningshus med fokus på å hjelpe etablerte virksomheter å utvikle interne økosystemer, slik at de kan innovere som start-ups. Det hun lærte der, var en menneskeorientert tilnærming til å drive organisatoriske endringer gjennom designdrevne og innovative metoder.

I dag jobber Cathrine i Deloitte Consulting med strategi- og forretningsutvikling, endringsledelse og innovasjon. Hun har erfaring med fasilitering og har de siste årene hjulpet organisasjoner, i privat og offentlig sektor, å håndtere og implementere endring i en digital kontekst.