Cathrine Børsand

Cathrine Børsand

Strategi- og forretningsutvikling, Deloitte Consulting

Cathrine Børsand er utdannet organisasjonspsykolog og brenner for å skape positiv endring i samfunnet gjennom utvikling av mennesker og organisasjoner. Cathrine startet sin karriere i et nytenkende strategi- og rådgivningshus med fokus på å hjelpe etablerte virksomheter å utvikle interne økosystemer, slik at de kan innovere som start-ups. Det hun lærte der, var en menneskeorientert tilnærming til å drive organisatoriske endringer gjennom designdrevne og innovative metoder.

I dag jobber Cathrine i Deloitte Consulting med strategi- og forretningsutvikling, endringsledelse og innovasjon. Hun har erfaring med fasilitering og har de siste årene hjulpet organisasjoner, i privat og offentlig sektor, å håndtere og implementere endring i en digital kontekst.

Fra visjon til verdi – det handler om mennesker

I lys av de disruptive sosiale-, politiske- og økonomiske kreftene vi står ovenfor må organisasjoner sette menneskene i fokus! Den røde tråden i Cathrines innlegg er derfor en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon, ledelse og organisatorisk endring. Med utgangspunkt i egne historier og erfaringer fra endringsarbeid i privat og offentlig sektor, gir hun en introduksjon til […]

READ MORE