Anne Stokke

Anne Stokke

Daglig leder og forretningsutvikler, Mindshift

Anne Stokke er daglig leder og forretningsutvikler i Mindshift. Hun er seriegründer, og vært leder i flere nasjonale og internasjonale it-konsulentskap. Med 20 års erfaring som konsulent og digital forretningsutvikler, har hun bred erfaring fra både offentlig og privat sektor.
Anne brenner for organisasjonsutvikling og atferdsendringer, digital forretning og kundeopplevelse, og hvilke nytte vi som ledere kan få av  kvalitativ og kvantitativ analyse når vi skal ta beslutninger.
Hun er en hyppig brukt foredragsholder, både i næringslivet og ved høyskoler og universitet. Anne er naturlig sterk strategisk og kommunikativt, og smitter alle med sitt engasjement. Hennes foredrag har flere ganger blitt rangert som konferansens beste.