Varehandelens fremtid ligger i å bidra til det grønne skiftet