Sikkerhet og tillit, sentralt for å lykkes med digitalisering

Behovet for å sikre våre digitale- plattformer og løsninger blir stadig tydeligere for flere i det norske samfunn. Det kan fort skapes et ensidig inntrykk av at dette kun er et spørsmål om manglende teknologiske tiltak og kompetanse. Vi må også ta høyde for menneskelig kunnskap og adferd på godt og vondt. Vi kan gjerne ønske at enkeltindividets adferd ikke har så stor sikkerhetsmessig betydning som den faktisk har i 2018, men enn så lenge er dette en faktor som ikke kan overses.

Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 

PROGRAMMETPÅMELDINGINFO