People, Purpose and Profit – hvordan skal man som leder balansere det?

Britt Otterdal Myrset fra Deloitte og Eirik Norman Hansen er med på å oppsummere dagen og deler sine refleksjoner om følgende tema:

• People, Purpose and Profit – hvordan skal man som leder balansere det?

• Hvordan være samlende leder når alle dine ansatte sitter distribuert?

• Hvordan ser egentlig The Future of work ut?