Endring og ledelse i vår digitale tid

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Jeg prater om hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen og drive endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere, ansatte og borgere.