Ledelse i digitaliseringens tid

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er.

Silvija Seres foredrag ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.

«Mange ledere tenker fortsatt altfor ensidig på digitalisering, som ren effektivisering, og ikke som forretningstransformasjon»

Silvia Seres, E24: 10.11.2017

PROGRAMMETPÅMELDINGINFO