Hvordan jobbe praktisk med bærekraft for å gjøre store ord til handling?

Hanne vil komme med praktiske råd og verktøy for hvordan man utarbeider mål og KPIer for en mer bærekraftig verdiskaping. Hun vil også dele erfaringer om hvordan man kan jobbe målrettet med å integrere bærekraft inn i virksomhetens viktigste prosesser og beslutninger.