Hvordan er digital ledelse forskjellig fra vanlig ledelse?

Hvordan vi utfører ledelse er i stor endring nå som alle blir digitale medarbeidere.

Anne-Sofie Risåsen vil dele sine erfaringer med digital ledelse og hvordan dette er forskjellig fra vanlig ledelse. Hun vil også presentere eksempler fra egen ledererfaring i IBM og andre internasjonale selskap hvor hun har jobbet.