Er Norden ledende på Fintech?

Norge og Norden har en unik posisjon til å bli ledende på Financial Technology. Fintech selskaper er i et løp for å skalere internasjonalt og for å konkurrere head-to-head med tradisjonelle banker og finansselskaper. Suksessfulle Fintech selskaper utnytter allerede sin digitale kompetanse som gjør at de kan ekspandere globalt med begrensede inkrementelle kostnader.