Er butikken i ferd med å dø ut?

Varehandelen er truet av ny teknologi og nye forventninger til kjøpsopplevelsen. Hvilke spørsmål må styrer og ledere i varehandel stille? Alle utfordres, men hvem må endre forretningsmodell og hvor er vi på vei?