Industri 4.0 – en verden av nye muligheter (og risiko)

Vi står nå midt i den 4. industrielle revolusjonen. Denne kjennetegnes av en nærmest ubegripelig høy endringstakt, og et, for mange, overveldende inntog av ny teknologi. Dette representerer en verden av nye muligheter for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner, men introduser også nye typer risiko og utfordringer.

Hver og en av oss må lære et helt nytt begrepsapparat, inkludert mer eller mindre logiske forkortelser, og det forventes at vi sultent hiver oss over menyen av ny kunnskap vi trenger for ikke å bli dinosaurer i arbeidslivet. Samtidig må bedriftene evne å forstå de mulige konsekvensene av de rasende endringene og effektivt utvikle kompetanse, tjenester, prosesser og forretningsmodeller for å konkurrere i eksisterende og nye markeder.

I sin presentasjon vil Trond ta utgangspunkt i egne læringer og Proactimas erfaringer og kunnskap. Han vil dele refleksjoner og tanker rundt ulike utfordringer ansatte og ledere i både små og store bedrifter vil støte på i arbeidet med å navigere i nye og raskt endrede farvann. Målet med foredraget er ikke nødvendigvis å gi alle svarene, men mest av alt å belyse ulike problemstillinger, som gjør en i stand til å stille de gode spørsmålene.