I enerWE er vi 8 kolleger, fire roboter og fire mennesker

Chul Christian Aamodt har tidligere vært med på å bygge et selskap som digitaliserte prosessene rundt kurs og kompetansestyring i norsk oljebransje. Gjennom selskapets bookingportal blir det nå registrert mer enn en kurspåmelding hvert eneste minutt, døgnet rundt, året rundt. Selskapet ble for noen år siden kjøpt opp for nesten en halv milliard kroner.

Nå er Chul Christian Aamodt med på å løfte frem enerWE – Energibransjens digitale kanal. enerWE holder energidebatten saklig, faktabasert og levende gjennom hver dag å løfte frem saker fra bransjen, enten via tekst, video eller som podcast. For å lykkes må enerWE ta i bruk roboter som skriver redaksjonelle saker.

Chul Christian Aamodt vil dele erfaringer fra prioriteringene som måtte tas da han var med på å digitalisere kurs og kompetansestyring i oljebransjen, og hvilke prioriteringer enerWE hver dag må ta når de satser på roboter i samspill med mennesker.

PROGRAMMETPÅMELDINGINFO