Økende kompleksitet og tempo krever digital transformasjon i forvaltningen.

Vi har lenge digitalisert forvaltningen og fått løsninger i internasjonal toppklasse. Men vi må passe oss for kompetansefella. Det er ikke lenger tilstrekkelig å bare forbedre det eksisterende. Samfunnet er i endring, offentlige virksomheter må tenke nytt og rigge seg annerledes for å løse sine samfunnsoppdrag.

Digital transformasjon og modenhet i offentlig sektor.