Derfor feiler digitalstrategier

I dette innlegget skal vi gå gjennom de fem viktigste årsakene til at bedrifter ikke initierer nødvendige strategiske grep eller lykkes i implementeringen av endringene forårsaket av digitalisering, fremveksten av digitale plattformer og økosystemer.

De færreste har en gjennomgripende digitalstrategi. Resultater presentert bla i Dagens Næringsliv høsten 207 viser at kun en av fem bedrifter hadde en klar digitalstrategi. De fleste digitalstrategier reflekterer ikke hvordan digitaliseringen endrer økonomien, bransjedynamikken eller hva det vil si å konkurrere under endrede rammebetingelser forårsaket av digital disrupsjon.