Eksempler på at IoT gjør bedriften og samfunnet bedre

Det snakkes mye om IoT, roboter og kunstig intelligens. Marianne presenterer gode eksempler på hvordan Internet of Things og kunstig intelligens er i ferd med å endre bl.a oppdrettsnæringen og tilhørende bransjer. Slike IoT systemer viser hvordan samarbeid og “eco system” på tvers av tradisjonelle bransjemønstre gir gevinster for bedriften, lokalsamfunnet og landet vårt.