Rekkefølgen og tidspunktene på foredragene er ikke endelig fastsatt