Julia Paulsen

Julia Paulsen

Leder, Digital sales og service, DNB

Julia Paulsen er leder for digital sales og service i DNB. Hennes motto for teamet sitt er «det du ikke kan måle, eksisterer ikke». Hele teamet lever etter dette ved at de tester alt de gjør og baserer alle avgjørelser på data, ikke antagelser, og med tankegangen «kunden først».

Julia tar med det hun har lært om Agile Lederskap fra sine tidligere roller som Director of Digital Strategy i Telenor og Brand Manager of Nordics i Zalando og bruker dette i sin videre utvikling av Digitalt Salg i DNB. Julia mottok også tidlig i 2019 en pris for Privatmarkedet i DNBs mest modige leder.

How to be agile – in practice?

DNB’s personal market’s Head of Digital Sales and Service, Julia Paulsen,  will shed light on how the DSS team is working with agile methods in their everyday life and give concrete examples how you can enhance the agility of your team and corporation. This presentation will be in english.  

READ MORE