Hanne Solem

Hanne Solem

Deloitte

Senior Manager Deloitte | Sustainable Growth | Strategy & Operations

Hanne leder samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge. Hun er konsulent innen Strategy & Operations, og bistår private og offentlige klienter med virksomhetsutvikling og transformasjonsprosesser, inkludert hvordan integrere bærekraft og FNs bærekraftsmål i virksomheter, samt arbeid med bærekraft og innovasjon for å utvikle ansvarlige forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Hvordan jobbe praktisk med bærekraft for å gjøre store ord til handling?

Hanne vil komme med praktiske råd og verktøy for hvordan man utarbeider mål og KPIer for en mer bærekraftig verdiskaping. Hun vil også dele erfaringer om hvordan man kan jobbe målrettet med å integrere bærekraft inn i virksomhetens viktigste prosesser og beslutninger.

READ MORE