Frode Hvattum

Frode Hvattum

Strategisjef hos Ruter

Strategisjef at Ruter

Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet.

Frode brenner for bærekraft og ønsker å være en del av et økosystem som styrer utviklingen av mobilitet til det bedre for samfunnet.

Han er ansvarlig for miljøet på Ruter og for programmet som førte til ambisjonen og planene for fossilfri kollektivtransport i 2020, og ambisjonen om 100% elektrisk transport i 2028. Han jobber for tiden med å operasjonalisere Ruters bærekraftstrategi, slik at Ruter kan styre mot flere bærekraftsmål.

Hvordan kombinere bærekraft og økonomisk vekst?

Han er ansvarlig for miljøet på Ruter og for programmet som førte til ambisjonen og planene for fossilfri kollektivtransport i 2020, og ambisjonen om 100% elektrisk transport i 2028. Han jobber for tiden med å operasjonalisere Ruters bærekraftstrategi, slik at Ruter kan styre mot flere bærekraftsmål.  

READ MORE