Bård A. Amundsen

Bård A. Amundsen

Partner og Rådgiver, Differ Strategy Consulting

Bård A. Amundsen er Partner og Rådgiver i Differ Strategy Consulting as. I Differ har de i flere års erfaring i utvikling og implementering av prosessautomatisering, også kalt RPA (Robotic Process Automation). Gjennom dette tilrettelegges det for bedre ressursutnyttelse slik at menneskene kan fokusere på de mest spennende og verdiskapende arbeidsoppgavene, mens roboter kan utføre store volum med repetitive og regelstyrte oppgaver. Løsningene fungerer både i operasjonell drift og i kundefront. I tillegg implementerer vi teknologier innenfor maskinlæring og kunstig intelligens for å hjelpe virksomheter med å finne nye og bedre måter å arbeide på.